ახალი ელექტრონული წიგნი საქველმოქმედო ფონდისგან აი ია

სახელმძღვანელო შეიქმნა მაკ ჯორჯიას მიერ მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ,,სმენის დაზიანების მქონე ბავშვთა მხარდაჭერა“ ს ფარგლებში. პროექტის თანადამფინანსებელი და განმახორციელებელია სმენადარღვეულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო…

სრულად

FM – სისტემები

FM – სისტემები და სტაციონარული ხმისგამაძლიერებელი მოწყობილობა ბუნებრივ პირობებში საუბრის აღქმა ხშირად ხდება მანძილის, სხვადასხვა ხმაურის ფონზე (გარშემომყოფი ხალხის საუბარი, ქუჩის ხმაური, სხვადასხვა მოწყობილობის ხმაური, ქარი, ნაბიჯები და მრავალი სხვა),…

სრულად

სასმენი აპარატი

სასმენია აპარატის ფუნქციებია  ბგერის გაძლიერება და გაძლიერებული ბგერის ხარისხის და სისუფთვის უზუნველყოფა. სასმენი აპარატმი უნდა დაეხმაროს სმენადაქვეითებულ ადამიანს გარემომცველი ბგერებისა და საუბრის ამოცნობაში. ბგერითი სიგნალის გარდაქმნის მიხედვით სასმენი აპარატები კლასიფიცირდება:…

სრულად

რა არის კოხლეარული იმპლანტი?

თავისი არსით კოხლეარული იმპლანტი შეიძლება სასმენი აპარატის ნაირსახეობად განვიხილოთ. განსხვავება იმაშია, რომ ის ბგერის გაძლიერებას კი არ ახდენს, არამედ ანაცვლებს შიდა ყურის ძაფისებრ უჯრედებს და სმენის ნერვისთვის ბგერის გადაცემას უზრუნველყოფს…

სრულად