ვიდეო თამაშის მეშვეობით ხდება ბავშვის შემდეგი უნარების  წახალისება:

  • იმიტაცია – ფიზიკური მოძრაობის გამეორება
  • სმენითი ყურადღება და კონცენტრაციის უნარი
  • წინასამეტყველო ბგერები და მათი გამეორება
  • მეტყველებისთვის საჭირო უნარები: როგორიცაა სუნთქვა, ხმამიბაძვები.

 თამაშში კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბავშვებისთვის ინტეგრირებულია ე.წ. ლინგის 6 ბგერის ტესტი, რაც გულისხმობს სმენის შემოწმებას: ა, მ, ს, უ, შ, ი – ბგერები გადანაწილებულია სრულ სამეტყველო ბგერების სიხშირეების დიაპაზონზე და ითვლება, რომ თუ ბავშვს ესმის ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ბგერა – იგი სხვა დანარჩენ ბგერებსაც გაიგებს.

პროექტის მენეჯერია სალომე ბარბაქაძე

დუდას ახმოვანებს სალომე ხუციშვილი

პროექტი შექმნა © საქველმოქმედო ფონდმა ,,აი ია” თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით.