ჩქამები

ზანზალაკი წკრიალებს – ზინ, ზინ, ზინ!
ზარი მძიმედ გრიალებს – ძინ, ძინ, ძინ!

აშრიალებს ფოთლებს ქარი – შრი, შრი, შრი!

მინდორში დაფარფატებს პეპლების ჯარი –
ფრი, ფრი, ფრი, ფრი, ფრი, ფრი!
ხტუნაობენ ბაჭიები – სკუპი, სკუპი, სკუპი,
უცბად წვიმა წამოვიდა: წკაპი-წკუპი, წკაპი-წკუპი.

გაიწუწნენ ბაჭიები წყალი გასდით ღაპა-ღუპით,

იქვე მელა დაინახეს და გაიქცნენ ტყაპა-ტყუპით.

ავითარებს შემდეგ უნარებს:

  • მსხვილი და ნატიფი მოტორული უნარები
  • ფონემატური სმენა
  • მეტყველების პროსოდიული მხარე (რიტმი, ტონალობა, ინტონაცია)
  • იმიტაციის უნარი

სრული ინსტრუქციის სანახავად ეწვიეთ ბმულს: https://www.youtube.com/watch?v=urAup42H25o

ტექსტის ავტორი: ნინო გაბაშვილი
კომპოზიტორი: თამარ ჟორდანია
© საქველმოქმედო ფონდი „აი ია“, 2020