6 წელია ვხედავთ ოჯახებისა და ბავშვების სიხარულით ანთებულ თვალებს და გვწამს, ყველა წუთი, რომელიც უკავშირდება ადამიანების უკეთ ყოფნას ყველაზე ძვირფასი და ღირებულია!