1. მსოფლიოში მოუგვარებელი სმენის დაზიანებებისა და ყურის დაავადებების მქონე ადამიანთა რიცხვი მიუღებლად დიდია!

2. სმენის დაზიანების პრევენციისა და მართვისთვის დროული ქმედებაა საჭირო!

3. კარგი სმენა და კომუნიკაცია ცხოვრების ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანია!

პროექტი დაფინანსებულია: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO), მსოფლიო სმენის ფორუმის (WHF) და გლობალური სმენის ჯანმრთელობის კოალიციის (CGHH) მიერ გამოცხადებული მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში. (2021 წ)