საქველმოქმედო ფონდი აი ია სმენის დაზიანების მქონე ადამიანთა მხარდაჭერისთვის სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს.

ვიდეოში 2021 წლის ფარგლებში განხორციელებული და მხარდაჭერილი პროექტებია თავმოყრილი.