ინტერაქციული ვიდეო თამაში – დუდა ამბობს

ვიდეო თამაშის მეშვეობით ხდება ბავშვის შემდეგი უნარების  წახალისება: იმიტაცია – ფიზიკური მოძრაობის გამეორება სმენითი ყურადღება და კონცენტრაციის უნარი წინასამეტყველო ბგერები და მათი გამეორება მეტყველებისთვის საჭირო უნარები: როგორიცაა სუნთქვა, ხმამიბაძვები.  თამაშში…

სრულად