სმენის მსოფლიო დღე 2021 !

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO), მსოფლიო სმენის ფორუმის (WHF) და გლობალური სმენის ჯანმრთელობის კოალიციის (CGHH) მიერ გამოცხადებული მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში მონაწილეობისთვის და გამარჯვებისთვის. (2021 წ)

სრულად

სმენის მსოფლიო დღე 2020 !

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO), მსოფლიო სმენის ფორუმის (WHF) და გლობალური სმენის ჯანმრთელობის კოალიციის (CGHH) მიერ გამოცხადებული მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში მონაწილეობისთვის და გამარჯვებისთვის.  

სრულად