სიტყვის ძალა – სასარგებლო რჩევები !

შენიშვნის პოზიტიური ალტერნატივები – რომლებიც პატარებს ეხმარება ადეკვატური საპასუხო ქცევის ჩამოყალიბებაში შექება – პროცესზე ორიენტირებული ბავშვის მოტივაციისა და განვითარებისთვის – რათა თავიდან ავიცილოთ ნეგატიური გავლენები. აქცენტირება პროცესზე, ბავშვის მიერ გაწეულ…

სრულად