კოხლეარული იმპლანტის მქონე გმირი დუდა

დუდა – კოხლეარული იმპლანტის მქონე გმირი 2020 წლის 1 ივნისს დაიბადა და მას შემდეგ ბავშვებისთვის სხვადასხვა შინაარსის მქონე ზღაპრებსა თუ თამაშებში გვხვდება.

სრულად