2022 წლის საქმიანობის შეჯამება

საქველმოქმედო ფონდი აი ია სმენის დაზიანების მქონე ადამიანთა მხარდაჭერისთვის სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს. ვიდეოში 2022 წლის ფარგლებში განხორციელებული და მხარდაჭერილი პროექტებია თავმოყრილი.

სრულად