სმენის შესახებ

ფონდის თერაპევტების სტუმრობა გადაცემაში “პირადი ექიმი”

ფონდის თერაპევტების სტუმრობა გადაცემაში “პირადი ექიმი”

სმენის მსოფლიო დღე 2023!

სმენის მსოფლიო დღე 2023!

საქველმოქმედო ფონდი აი ია 6 წლისაა!

საქველმოქმედო ფონდი აი ია 6 წლისაა!

ვაჩეს ისტორია – მშობლის დღიური

ვაჩეს ისტორია – მშობლის დღიური

სასმენი აპარატის მოხმარება

სასმენი აპარატის მოხმარება

სმენის კვირეული ოზურგეთში

სმენის კვირეული ოზურგეთში

3 მარტი სმენის მსოფლიო დღეა !

3 მარტი სმენის მსოფლიო დღეა !

25 თებერვალი კოხლეარული იმპლანტის საერთაშორისო დღეა

25 თებერვალი კოხლეარული იმპლანტის საერთაშორისო დღეა

აი ია მაკ ჯორჯიას მცირე საგრანტო პროგრამის გამარჯვებულია

აი ია მაკ ჯორჯიას მცირე საგრანტო პროგრამის გამარჯვებულია

FM – სისტემები

FM – სისტემები

სასმენი აპარატი

სასმენი აპარატი

რა არის კოხლეარული იმპლანტი?

რა არის კოხლეარული იმპლანტი?

ყურის ანატომია

ყურის ანატომია

აუდიოგრამა

აუდიოგრამა

სმენის დაქვეითების მიზეზები

სმენის დაქვეითების მიზეზები

ბგერა

ბგერა

სმენის დაქვეითების სახეები

სმენის დაქვეითების სახეები

სმენის ტექნოლოგიაში ინვესტიცია აუმჯობესებს ცხოვრებას და ზოგავს საზოგადოების ფულს

სმენის ტექნოლოგიაში ინვესტიცია აუმჯობესებს ცხოვრებას და ზოგავს საზოგადოების ფულს

სმენითი მეხსიერების განვითარება

სმენითი მეხსიერების განვითარება

რას ნიშნავს ტონოტოპური აგებულება?

რას ნიშნავს ტონოტოპური აგებულება?

1 2