ჩვენ შესახებ

ჩვენი ღირებულებები

ჩვენ გვჯერა, რომ ყველა ბავშვს აქვს უფლება მისი ჯანმრთელობა უმაღლესი სტანდარტით იყოს დაცული და ჰქონდეს სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

 

ჩვენი მისია

სმენის დაზიანების მქონე ბავშვთა განვითარებისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, მათი სოციალური ინტეგრაცია, მაღალ ხარისხიანი, საჭირო და შესაბამისი რეაბილიტაციის მდგრადად განვითარებადი სისტემის ჩამოყალიბების, საგანმანათლებლო რესურსებზე წვდომის უზრუნველყოფის გზით.

 

ჩვენი მიზნები

რეაბილიტაციის კომპლექსური სერვისი; სმენის პრობლემების საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ზრუნვა; სმენის დაზიანების მქონე ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალების, სპეციალისტების თუ პედაგოგთა გაძლიერება.

 

სამეთვალყურეო საბჭო

ფონდი “აი ია” “სმარტ კაპიტალის” ჯგუფის პასუხისმგებლობის ფარგლებში 2016 წლის 14 აპრილს დაარსდა ბატონი ივანე ჩხარტიშვილისა და მისი მეუღლის ნანა გოთუას მიერ.

ფონდის საბჭოს საპატიო წევრები არიან: